زیبایی تغییرات

خدایا هرکسی رو که تو این دنیا عاشقش میشم ومیپرستمش ترکم میکنه!! نکنه که تو هم یه روز ترکم کنی خدا جون....

31 خرداد 1392 ساعت 00:56

به نام زندگانی..
به نام زندگانی حرامم شد جوانی

دل بریدم از تمام زندگانی

در تو گم گشتم به نام زندگانی

با تو بودن شد برایم هر نفس معنی ناب کلام زندگی