X
تبلیغات
زولا

زیبایی تغییرات

خدایا هرکسی رو که تو این دنیا عاشقش میشم ومیپرستمش ترکم میکنه!! نکنه که تو هم یه روز ترکم کنی خدا جون....

15 شهریور 1391 ساعت 17:27

دیروز کجا و امروز کجا؟

http://valleh.persiangig.com/image/00070.jpg


عشق های این زمانه ، عشق نیست

عشق بازیچه دست ما نیست
عشقهای این زمانه ، پوچ است
عشق حقیقی در قصه هاست ، عشق تو دروغ است
دیروز عاشق من بودی ، امروز عاشق کسی دیگر
میگویند عشق ، تنها یک بار بوجود می آید
یا ما دروغ میگویم یا آدمهای دیگر
دیروز برای من میمردی ، امروز برای کسی دیگر
دیروز مجنون من بودی ، امروز لیلای کسی دیگر
دیروز به من میگفتی دوستت دارم ، امروز به کسی دیگر
دیروز دلتنگ من میشدی ، امروز دلتنگ کسی دیگر
دیروز میگفتی که دنیای منی ، امروز دنیای تو،کسی دیگر
دیروز تکه کلامت تنها اسم من بود ، امروز تکه کلامت عزیزم، با اسم کسی دیگر
دیروز طلوع شیرین زندگی ات بودم، امروز غروب شیرینت در کنار کسی دیگرِ
دیروز در زیر تک درختی خشکیده به انتظار من مینشستی ،
امروز در کنار باغی پر از گل به انتظار کسی دیگر
دیروز با یک شاخه گل به دیدار من می آمدی ،
امروز با دسته گلی پر، به استقبال کسی دیگر
دیروز دستهای مرا میگرفتی و در کنارم قدم میزدی ،
امروز در بستری نرم در آغوش کسی دیگر
دیروز با حرفهای عاشقانه ات مرا آرام میکردی، با من میخندیدی و مرا صدا میکردی ، میگفتی همه زندگی منی و مرا لحظه به لحظه عاشق خودت میکردی، اما امروز…
امروز سهم من از عشق دیروز ، تنهاییست
امروز تنها هستم ، تو در کنار کسی دیگر
امروز به یاد دیروزم ، تو به یاد کسی دیگر
امروز به یاد دیروز گریانم ،  تو اشک میریزی از شوق داشتن کسی دیگر
امروز من درد دلم را مینویسم ، تو نامه ی عاشقانه برای کسی دیگر.