زیبایی تغییرات

خدایا هرکسی رو که تو این دنیا عاشقش میشم ومیپرستمش ترکم میکنه!! نکنه که تو هم یه روز ترکم کنی خدا جون....

17 تیر 1391 ساعت 21:33

اعدام، مجازات نیست

http://www.uplods.com/images/11download.jpg

همیشه به یاد داشته باش:

افراد به تنهایی به جنایت‌های بزرگ دست نزده‌اند. 
همیشه توده‌ها هستند که جنایت‌های بزرگ را مرتکب می‌شوند. 
چه، در میان انبوه مردم، هیچ فردی احساس نمی‌کند:
من مسئول آن چیزی هستم که در حال وقوع است.
افرد پیش از ارتکاب به هر جنایتی، بارها به پیامدهای آن می‌اندیشد:
چه میکنی؟
آیا درست است؟
آیا خودآگاهِ تو، اجازه می‌دهد؟
اما نه، وقتی جماعتی در میان باشد،
می‌توانی در میان جمع پناه بگیری،
هرگز کسی نخواهد فهمید که تو نیز نقشی در جنایت داشته‌ای!
 
«شری راجینش؛ استاد فلسفه دانشگاه هند»

اعدام، مجازات نیست، بل‌که نمـایش خشـونت است برای ارضـای میل خشونت دیدنِ آدم‌ها. درست از همـان نوعی که روزگـاری همیـن آدم‌ها را به تماشای نبـرد گلادیاتورها می‌کشاند و امـروز به تماشای کیک‌بوکسینگ و گلاویـز شدن‌های خیابانی و از این روست که هرگاه دو خودرو تصادف می‌کنند و کار به نزاع می‌کشد، جماعتِ بی‌کـار همه به اتفاق و با لذت تمام به تماشا می‌نشیننـد...
آری... اعـدام، مجـازات نیسـت، بل‌که نمایش خشونت است.

---------------------------------------------------
عکس: اعدام مجید کاووسی‌فر؛ عکاس: راهب هماوندی برگزیده شده به عنوان عکس دهه توسط خبرگزاری رویترز