زیبایی تغییرات

خدایا هرکسی رو که تو این دنیا عاشقش میشم ومیپرستمش ترکم میکنه!! نکنه که تو هم یه روز ترکم کنی خدا جون....

28 تیر 1391 ساعت 00:12

از همین امشب تمام شد !

http://axgig.com/images/77337860728597365190.jpg

از همین امشب تمام شد !
.
عشق تو
شوخیِ زیبائی بود که خدا با قلب من کرد
.
زیبا بود اما
.
"شوخی بود"
.
.
.
حالا . . .
تو بی تقصیری
خدای تو هم بی تقصیر است !
.
من تاوان اشتباه خود را پس میدهم
.
تمام این تنهائی
.
.
.
.
.
.
.
تاوان "جدی گرفتن آن شوخی" بود . . .