زیبایی تغییرات

خدایا هرکسی رو که تو این دنیا عاشقش میشم ومیپرستمش ترکم میکنه!! نکنه که تو هم یه روز ترکم کنی خدا جون....

6 تیر 1392 ساعت 10:34

کمی عوض شده ام...


کمی عوض شدم ..
دیریست از خداحافظی ها غمگین نمیشوم ..
به کسی تکیه نمیکنم ..
از کسی انتظار محبت ندارم ..
خودم بوسه میزنم بر دستانم ،سر به زانو هایم میگذارم و سنگ صبور خودم میشوم ..
نگران خودم میشوم ..
برای خودم هدیه میخرم ، با خودم ساعت ها حرف میزنم ..
در دنیای خودم کسی حق ورود ندارد جز خودم