زیبایی تغییرات

خدایا هرکسی رو که تو این دنیا عاشقش میشم ومیپرستمش ترکم میکنه!! نکنه که تو هم یه روز ترکم کنی خدا جون....

28 آذر 1390 ساعت 21:44

برای تو…دلم گرفته

خیس میگِریم زیر باران

به حال آن حسی که سالها زیر چتر مدفون مان

خیس میگِریم زیر باران

به حال آن حسی که سالها زیر چتر مدفون مان

بارانیم امشب…
آغوش گرمی…
دستان مهربانی..
پناهی…
آیا هست؟

اگر گل بودم،تقدیم وجودت میشدم، اگرتار بودم،آهنگ دوست داشتن رامینواختم،اگر باران بودم آنقدر میباریدم تاغمهایت رابشویم
دریغا که نه گلم،نه تارم ونه بارانم،ولی هرچه باشم وهر کجا باشم;بیادتم

با تو آغاز می کنم من روزهای زرد را ، اشک و آه و ناله ها و درد را ، می نویسم بی
تو بودن های من پایانم است ، بی تو حامل می شوم اندوه و اشک سرد را

زمانه ازم پرسید که چه کسی رو بیشتر از همه دوست دارم ؟ من درباره ی تو چیزی بهش
نگفتم ، آخه این رسم زمونست که هرکی رو که از همه بیشتر دوست داری ازت میگیره

در گلوی من ابر ِ کوچکی ست
میشود مرا بغل کنی؟
قول میدهم کم گریه کنم


پی نوشت(۱) : از زمانه دلگیرم که با من اینگونه کرد....
بهترین دوستم را ازم گرفت....
کاش میتوانستم به روزهای خوش گذشته برگردم...
نفرین بر روزگار که رفیقم را غریبه کرد....