زیبایی تغییرات

خدایا هرکسی رو که تو این دنیا عاشقش میشم ومیپرستمش ترکم میکنه!! نکنه که تو هم یه روز ترکم کنی خدا جون....

2 آبان 1390 ساعت 14:43

صد افسوس....

واقعا برای این کشور و این مملکت و خودم متاسفم..........
واقعا متاسفم که در این مملکت دارم زندگی میکنم!!!
حیف از نام اسلام که به دنبال این مملکت داره کشیده میشه!!!!!
آدم چیزهایی رو میشنوه که بغض گلوش رو میترکونه اما هیچ کاری نمیتونه!
میگیم جمهوری اسلامی ایران اما واقعا
کجاش جمهوریه؟
کجاش اسلامیه؟
اینکه چند نفر بیان 3000هزار میلیارد بخورن و مردم بیچاره تاوانش رو بدن!
چرا باید در یک کشور اسلامی با اعتقادات مردم مذهبی بازی بشه!
پیرمرد و پیرزنی که با هزار و امید و آرزو واسه حج ثبت نام می کنند خبر ندارن که این ثبت نام برای جبران همون 3000هزار میلیارده!
چرا باید بانک ملی یک دفعه بیاد واسه 3-4 سال بعد برای حج ثبت نام کنه اونم درست بعد از این رسوایی بزرگ!!!!
عیش و خوردن و زندگی شده واسه بزرگان و ثروتمندان کشور و کار و زحمت و رنج و سختی شده برای ما قشر متوسط جامعه.....
گناه که نکردیم تو این کشور به دنیا اومدیم!!!
به همین اسلام قسم اگر میتوانستم لحظه ای در این کشور نمیموندم...
خیلی جالبه بعضی ها دارن از پول این کشور از پول من و تو میخورن اما
دارن اونور خوش میگذرونن!!!!
اما بازم این ملت بیچاره هستم که زجر میکشن،سختی هارو تحمل می کنن تا کشور سراپا باشه!

به امید روزی که واقعا تو کشور جمهوری اسلامی رو ببینیم......