زیبایی تغییرات

خدایا هرکسی رو که تو این دنیا عاشقش میشم ومیپرستمش ترکم میکنه!! نکنه که تو هم یه روز ترکم کنی خدا جون....

http://1.talar.netai.net/images/9228e0962a78.jpg

ای کاش عشق هیچ گاه در دلم جوانه نمی زد... .

ای کاش مانند گذشته بودم، آزاد و رها... .
ای کاش هیچ گاه عاشق نمی شدم... .
ای کاش او می دانست که بدون او بودن چه قدر سخت است... .
کاش می دانست که تمام زندگیم در نگاه او خلاصه می شود... .

اما او هرگز نمی داند... .
افسوس که او نخواهد فهمید که تنها همدم من در این شبها گریه است و گریه... .
مونس من یاد اوست و اشک هایی که از چشمانم سرازیر نمی شود بلکه از دلم می آید و جانم را به آتش می کشد... .

افسوس و صد افسوس که او هرگز معنی عشق را نفهمید... .

کاش می مردم، کاش مرگ به سراغم می آمد تا بتوانم برای همیشه با او بمانم... .

از امشب هر شب به دعا می نشینم که خداوند این هدیه ارزشمند مرگ را به من عطا کند تا تو آزاد شوی از این همه احساس دوست داشتن از این همه علاقه و پرواز کنی و اوج بگیری و من هم با تمام عشق در خاک سرد با یاد تو گرم شوم که زندگی بی تو یعنی مردگی و مردن به خاطر تو یعنی زندگی... .

اما افسوس به تعداد لحظه های باقیمانده از عمرم افسوس و افسوس که مرگ هم ما را از تنهایی آزاد نمی کند به سراغ این همه سکوت نخواهد آمد... .

و من هستم و سکوت غم انگیزی که به آن عشق می گویند و تو هستی و یادی و خاطری که هرگز طعم تلخ دلتنگی را نچشیده است... .

آه پس چرا فرشته مرگ من را این طور به انتظار می گذارد چرا او این طور من را و احساسم را به بازی گرفته است... .

مرگ به سراغم بیا با تمام وجود تو را در آغوش خواهم فشرد و هنوز هم به انتظارت هستم به

تعداد تمام ثانیه ها... .