زیبایی تغییرات

خدایا هرکسی رو که تو این دنیا عاشقش میشم ومیپرستمش ترکم میکنه!! نکنه که تو هم یه روز ترکم کنی خدا جون....

3 شهریور 1390 ساعت 12:37

فک و فامیله ما داریم!!! (1)

و حـــــــــــــــــالا...

مطلبی جدید و ادامه دهنده ی راه "پ ن پ " های معروف.

با نام " فک و فامیله ما داریم!!! " ...

امیدوارم این هم مثل داستان های قبلی با استقبال زیادی روبرو بشه...

اما فقط خدا کنه مثل قبلی لوس نشه که همه جای اینترنت پخش بشه.....


رفتم دستشویی مسواک که زدم دهنم خیس بود تا اومدم بیرون خواهرزادم آویزون من شد که یالا بگو اون تو چی خوردی که به من ندادی زود باش بگو تا نزدمت...فک و فامیله داریم؟


میخواستم دندونم رو بکشم یکم نگران بودم، بابام برگشته میگه نگران نباش انقدر راحته که وقتی کشیدیش دلت میخواد بقیه دندونات رو هم بکشی!!!
یعنی روحیه در حد لالیگا !!!!!!


بقیه بزودی...